Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Z każdym rokiem szkolnym przybywa nam zwolenników tej formy edukacji, przede wszystkim wśród rodziców. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dowiodła bardzo pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji.

Przekonała, że wspólna edukacja nie zaniża programu, a przeciwnie sprzyja lepszemu rozwojowi dzieci. Efekty uzyskane na etapie integracji przedszkolnej warunkują późniejsze funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie. W procesie społecznej integracji dzieci przedszkolnych znaczną rolę odgrywa kształtowanie między nimi więzi emocjonalnych, stanowiących konsekwencję wzajemnie pozytywnych ustosunkowań i zachowań. W procesie tym wzrasta wzajemne zrozumienie i akceptacja, umacnia się spójność dziecięcej grupy, zwiększa się chęć współdecydowania i współuczestniczenia w różnych sytuacjach i formach aktywności grupowej. U dzieci niepełnosprawnych rodzi się poczucie przynależności do grupy oraz przeświadczenie, że są one przez inne dzieci akceptowane. Dzieci niepełnosprawne obserwując swoich zdrowych rówieśników starają się im dorównać, mobilizują się do wysiłku, a tym samym lepiej rozwijają się umysłowo i fizycznie. Integracja przedszkolna stworzyła szanse również dzieciom pełnosprawnym – szansę uczestniczenia we wspólnych sytuacjach zabawowych
i edukacyjnych, szanse wzajemnego poznania się, poznania potrzeb swoich kolegów, nawiązania z nimi więzi koleżeńskich oraz uczenia się udzielania im pomocy. A- co najważniejsze, w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym kształtują swoją wrażliwość, uczą się akceptacji i rozumienia swoich mniej sprawnych kolegów. Integracja w naszym przedszkolu to nie tylko wspólne przebywanie dzieci ze sobą, to również dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych. Dzieci niepełnosprawne realizują taką samą podstawę programową, a stopień realizacji programu jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dla dzieci niepełnosprawnych, oprócz zajęć edukacyjnych z grupą prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia indywidualne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, zgodnie z aktualnym profilem rozwoju, uwzględniającym możliwości dziecka do opanowania nowych umiejętności.

Aby integracja przedszkola była w pełni realizowana, przyniosła korzyści, potrzebni są specjaliści z przygotowaniem z zakresu oligofrenopedagogiki. O ich znaczeniu i ogromnej roli w funkcjonowaniu integracji świadczą postępy dzieci niepełnosprawnych. Odpowiednie przygotowanie nauczyciela wspomagającego, jego zaangażowanie,  upór w dążeniu do realizacji zadań, cierpliwość i troska o dziecko powoduje, że stają się one bardziej samodzielne. Zarówno rozwój społeczny, jak i umysłowy dziecka „sprawnego inaczej” odpowiednio wspierany, pozwala na osiągnięcie postępów w każdej dziedzinie życia. Oligofrenopedagog wspólnie z innymi terapeutami i nauczycielami prowadzącymi planuje działania pedagogiczne, opracowuje plany miesięczne do grupy (wobec dzieci niepełnosprawnych). Nauczyciel terapeuta ma prawo do wyboru różnych metod, form pracy i środków dydaktycznych.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes