Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

We wrześniu 2002 r. rozpoczęło swoją działalność "Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku". Przedsięwzięcie to zrodziło się z inicjatywy pani dyrektor przedszkola mgr Grażyny Popek, pełniącej funkcję prezesa stowarzyszenia, oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do naszej placówki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i biorą w nich udział rodzice ze swoimi dziećmi z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju oraz chętni nauczyciele naszego przedszkola i innych placówek.

 


 

Na zebraniach poruszane są problemy nurtujące ich członków. Zapraszani są specjaliści wygłaszający prelekcje np. na temat hipoterapii jako metody pracy z osobami o zaburzonym rozwoju; udzielający pomocy w zakresie opieki nad dziećmi w dziedzinie edukacji, wychowania, usprawniania ruchowego i zdrowia. Można skorzystać z porad prawnika, który nie tylko poinformuje o prawach przysługujących osobom niepełnosprawnym ale także udzieli pomocy w zakresie realizacji tych praw przed organami administracji państwowej oraz samorządowej. Organizowane są imprezy i spotkania o charakterze kulturalno-oświatowym dla dzieci i ich rodzin np. festyny, spotkania integracyjne, debaty i seminaria. Promowane są placówki realizujące edukację specjalną, pozyskiwani są sponsorzy, jest również możliwość usprawniania dzieci poprzez bezpłatne zajęcia raz w tygodniu na krytej pływalni i sali OSiR-u w Kluczborku. Ciekawą ofertą dla rodziców jest uczestnictwo w spotkaniach "Szkoły dla rodziców", prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadaniem nauczycieli będących członkami stowarzyszenia jest udział w zebraniach, pedagogizacja rodziców oraz prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie organizowanych zebrań. Przygotowują oni także uroczystości okolicznościowe np. bal karnawałowy, wspólną wigilię, wizytę św. Mikołaja czy Święto Pieczonego Ziemniaka.

 


 

Udział w stowarzyszeniu to nie tylko możliwość poznania nowych informacji ale przede wszystkim okazja do spotkania się z innymi osobami mającymi podobne problemy, pochłoniętymi troską o zdrowie i przyszłość swoich dzieci a także oderwanie się choć na chwilę od problemów dnia codziennego. Udział w tej organizacji pełni funkcję grupy wsparcia, której nasi rodzice bardzo potrzebują.

 

Wychodząc z tego założenia zaoferowaliśmy chętnym wolontariuszom dodatkową pomoc rodzicom (członkom stowarzyszenia), która przebiegałaby w następujących formach: wyjście na spacer z dzieckiem, zakupy, pomoc w domu w postaci zabaw i zajęcia się dzieckiem podczas nieobecności rodziców. Osoby, które zgłosiły się do naszej placówki, zapoznały się ze skonstruowaną "Umową Wolontariatu" (plik pdf) i zadeklarowały chęć uczestnictwa w danej formie wolontariatu. Nie chodzi o nic wielkiego. Ciepły gest, kilka chwil spędzonych na zwykłych rozmowach, zabawach. Pomoc młodzieży w opiece to przede wszystkim przyjaźń z maluchami i poświęcenie im odrobiny swojego czasu.

 


 

Jeżeli masz potrzebę wspomóc finansowo "Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku" możesz przeznaczyć na ten cel 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie Ci potem zwrócony. Nic więc nie stracisz, a dzięki Tobie zyska ktoś kto tego naprawdę potrzebuje.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes