Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Dyskryminacja to gorsze traktowanie ludzi dlatego, ze mają jakąś szczególną cechę, np.: są osobami z niepełnosprawnością, są starsi, pochodzą z innego kraju, wyznają inną religię.

 

Dyskryminacja to zabieranie ludziom wolności i praw. Dyskryminacja zawsze narusza godność człowieka. Ale jednocześnie, nie każde zachowanie, które obraża człowieka lub sprawia mu przykrość, jest dyskryminacją.

 

 

 

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Oznacza to, że nie jest ważne, jak ktoś wygląda, ile ma lat, jaką wyznaje religię, czy jest osobą pełnosprawną, czy z niepełnosprawnością.

 

Antydyskryminacja to walka z dyskryminacją. To wszystkie działania i zachowania, które bronią przed dyskryminacją.

 

Antydyskryminacja to na przykład:

 

- rozumienie, że każdy człowiek jest inny, ale każdy ma takie same prawa

 

- zwracanie uwagi, gdy ktoś dyskryminuje innych ludzi, czyli interweniowanie,

 

- rozmawianie z ludźmi i tłumaczenie, że każdy człowiek ma takie same prawa; nie można wic kogoś gorzej traktować tylko dlatego, że inaczej wygląda, jest niepełnosprawny lub mówi w obcym języku.

 

- spotkanie z urzędnikami, politykami i przekonywanie ich do tworzenia prawa antydyskryminacyjnego

 

- uczestniczenie w szkoleniach, wykładach; uczenie się o innych ludziach i o prawie antydyskryminacyjnym.

 

 

 

 

Jeśli ktoś Cię dyskryminował lub dyskryminuje, możesz

 

 

● Złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. To urząd,

 

który sprawdza, czy pracodawcy nie łamią praw pracowników.

 

● Złożyć pozew do sądu pracy w sprawie o dyskryminację.

 

Sąd pracy zajmuje się sporami pracowników z pracodawcami.

 

● Złożyć pozew do sądu cywilnego o odszkodowanie za

 

dyskryminację. Sąd cywilny zajmuje się sporami między ludźmi i innymi sprawami dotyczącymi stosunków między ludźmi.

 

● Złożyć pozew do sądu cywilnego o ochronę dóbr osobistych.

 

● Zgłosić się na policję lub do prokuratury.

 

Są to organy ścigania, które mają obowiązek zająć się taką sprawą. Do organów ścigania należy wykrywanie przestępstw i ściganie przestępców.

 

 

 

● Napisać prywatny akt oskarżenia do sądu karnego, jeśli ktoś Cię znieważył, zniesławił lub naruszył Twoją nietykalność.

 

Znieważyć kogoś to znaczy obrazić go. Zniesławić kogoś to znaczy poniżyć go w oczach innych osób. Prywatny akt oskarżenia to pismo osoby pokrzywdzonej, w którym żąda ukarania osoby za popełnione przestępstwo. Sąd karny zajmuje się karaniem za przestępstwa

 

 

 

Jeśli ktoś Cię dyskryminował lub dyskryminuje, możesz zwrócić się o pomoc do różnych instytucji.

 

 

 

Te instytucje to na przykład:

 

● Rzecznik Praw Obywatelskich

 

● Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

 

● Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Na podstawie:

 

"Antydyskryminacja na co dzień" - Moniki Zimy−Parjaszewskiej

 

(Poradnik wydany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

 

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego)

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes