Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Obszar w którym wprowadzono Dobre Praktyki:

 • Nauczanie i uczenie się
 • Wychowanie i opieka
 • Szkoła w środowisku

 

Temat:

„ Dzieci są naprawdę niezwykłe, na świecie nie ma innych równie wspaniałych istot zaakceptujmy je takimi jakimi są – ze swoimi zdolnościami i ograniczeniami”

 

Cel / cele Dobrych Praktyk:

Cel główny: Wieloaspektowe oddziaływania na rozwój dziecka zarówno zdrowego jak i niepełnosprawnego w ramach diagnozy i terapii SI, realizacji innowacji pedagogicznych oraz współpracy międzynarodowej.

Cele szczegółowe:

 • promowanie przedszkola za granicą w ramach współpracy z miastami partnerskimi: Brzeżanami na Ukrainie i Bad Dürkhaim w Niemczech
 • poznanie zasad funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w Irlandii w ramach rewizyty pracowników w szkole specjalnej w Navan
 • nawiązywanie współpracy z placówkami innych szkół w gminie i poza nią w celu wymiany wzajemnych doświadczeń
 • integracja międzynarodowa przedszkolaków z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, Niemiec i Irlandii
 • promocja metody integracji sensorycznej w środowisku lokalnym
 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego – nieprawidłowo interpretujących odbierane codzienne informacje sensoryczne pochodzące z systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, węchowego, smakowego, wzrokowego i dotykowego
  pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki i stymulacji sensorycznej z dzieckiem w domu

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes