Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego Nasza placówka oferuje diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI) dzieci w wieku 3-10 lat z gminy Kluczbork mających problemy z koordynacją ruchową, apatycznych lub nadpobudliwych, mających trudności w uczeniu się, ale może być również wykorzystywana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci cierpiących na autyzm, niedowidzących i niedosłyszących. Od  II półrocza 2012/13 roku szkolnego za zgodą Burmistrza Gminy Kluczbork z diagnozy i terapii SI korzystają również dzieci z okolicznych gmin.

Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która jest kilkuetapowa:

Proces diagnozy składa się z następujących etapów:

 1. Wywiad z rodzicami - dotyczy m.in. przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka
  w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów.
 2. Kwestionariusze - rodzice wypełniają kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.
 3. Próby kliniczne - dziecko jest obserwowane w trakcie swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają m.in. jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, ruchy gałek ocznych, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych.
 4. Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej - mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki. Większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te, którym nie można zastosować testów (np. z upośledzeniem umysłowym, autystyczne, lub nie współpracujące), badane są wybranymi próbami
  z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi.
 5. Podsumowanie diagnozy - to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń przygotowanych przez terapeutę. Profesjonalna diagnoza powinna zawierać wszystkie wyżej opisane elementy oraz szczegółowe wyniki – dzięki temu mogą z niej korzystać również inni terapeuci, a także możliwe staje się porównywanie wyników
  i określenie postępów dziecka w trakcie terapii.

Każdy z rodziców po pełnej diagnozie SI otrzymuje ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej dla swojego dziecka oraz kompletny zestaw ćwiczeń, które będzie mógł wykonywać
z dzieckiem w domu (5-10 minut codziennie).

Zwykle badania kontrolne wykonywane są co 12 miesięcy. Terapia zwykle trwa od 1 roku do 2 lat. Zależy to od stopnia nasilenia i rodzaju zaburzeń oraz tempa czynionych postępów. Zdarza się, że niektóre dzieci odnoszą korzyści z wieloletniej terapii przeprowadzanej interwałowo tzn. uczestniczą w terapii przez okres 6-9 miesięcy i po na przykład rocznej przerwie znowu podejmują terapię. Sesje terapeutyczne odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 45 minut w zależności od możliwości terapeuty oraz od potrzeb dziecka.

Diagnozą i terapią objęłyśmy dzieci z następujących placówek naszej gminy:

 • PP nr 2
 • PP nr 8
 • PP nr 5
 • PSP nr 2
 • PSP nr 5
 • PP Bogacica
 • STO

Ponadto staramy się o rekomendację gabinetu z ramienia zarządu PSTIS, w miesiącu grudniu zostało wysłane zgłoszenie w celu uzyskania certyfikatu gabinetu SI (pierwszego w naszym województwie)

Przy zapisach na terapię SI honorujemy diagnozę, z innego ośrodka, nie starszą niż 6 miesięcy od daty jej przeprowadzenia. Konieczne jest jedynie dostarczenie kopii opisu diagnozy do terapeuty SI przed rozpoczęciem zajęć.

Ponadto dostarczamy rodzicom wiedzy na temat dysfunkcji integracji sensorycznej powstałych
u ich dzieci oraz wskazówek dotyczących sposobów ich redukowania:

 • Doceniona potęga węchu – Ewa Grzybowska
 • Dyspraksja Zbigniew Przyrowski
 • Wpływ orientacji przestrzennej – znajomości schematu ciała na umiejętności matematyczne Małgorzata Derdzikowska
 • Związek funkcji  dotyku z nadpobudliwością psychoruchową A.Jean Ayers. tłum. Zofia Mangel
 • Propozycja ćwiczeń w ramach terapii SI Słabe napięcie mięśni - ćwiczenia
 • Zaburzenia modulacji sensorycznej
 • Aromaterapia, koloroterapia w SI
 • Obgryzanie paznokci a redukcja napięcia u twojego dziecka
 • Przetrwałe odruchy ATOS STOS TOB

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes