Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

W roku 2005/2006 w przedszkolu udało się zrealizować następujące inwestycje:

 • monitoring całego obiektu wraz z rejestracją;
 • regulacja brzegów oczka oraz podłoża patio, modulacja krzewów ozdobnych i dosadzenie nowych;
 • remont dwóch pomieszczeń i utworzenie gabinetu rehabilitacji ruchowej;
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych (realizacja wniosku PEFRON);
 • wymiana okna i remont gabinetu dyrektora;
 • wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny.

W roku szkolnym 2006/2007 placówka osiągnęła następujące cele:

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy dydaktycznych (złożony wniosek do PCPR);
 • nadanie przedszkolu imienia Czesława Janczarskiego;
 • zakupienie i zamontowanie dodatkowych kamer z monitoringu wewnętrznego;
 • remont wszystkich łazienek;
 • stworzenie punktu do higieny intymnej.

W roku szkolnym 2007/2008  zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • wymiana stolarki okiennej;
 • rozbudowa przedszkola – utworzenie 2 sal dydaktycznych (złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego);
 • stworzenie i wyposażenie sali doświadczenia świata;
 • zakup wyposażenia (mebli, stołów, krzesełek) do 2 sal grupowych;
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy dydaktycznych;
 • wyposażenie placu zabaw w różnorodne huśtawki i bujaki.
 • przystosowanie wszystkich łazienek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • utworzenie placu manewrowego przed przedszkolem dla busów dowożących dzieci niepełnosprawne oraz bramę wjazdową otwieraną na autopilota

W roku szkolnym 2008/2009 placówka osiągnęła następujące cele:

 • utworzenie 7 oddziału przedszkolnego - integracyjnego
 • udrożnienie ciągów komunikacyjnych poprzez usunięcie starych zniszczonych płytek PCV w holach przedszkola i w ciągach między salami (zarówno na parterze jak i na piętrze) oraz położenie w tym miejscu wykładzin antypoślizgowych.
 • zakupienie i zamontowanie windy
 • wymiana stolarki drzwiowej - dwie pary drzwi wejściowych do przedszkola oraz wszystkie sale przedszkolne i gabinety, w których przebywają dzieci niepełnosprawne wyposażono w drzwi umożliwiające swobodniejsze manewrowanie wózkami inwalidzkimi oraz funkcjonowanie dzieci mających zaburzenia motoryczne, zaburzenia równowagi, problemy z ruchem naprzemiennym kończyn dolnych.

W roku szkolnym 20010/20011:

 • przeprowadzono remont niezbędny do utworzenia kolejnych 2 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3 - 4 letnich, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w Kluczborku.

W roku szkolnym 20012/20013:

 • kompletujemy kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Program wyrównywania różnic między regionami II – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Zakupiliśmy 6 tablic interaktywnych, 6 projektorów, 6 laptopów do 6 grup integracyjnych.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes