Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

1. Istnienie 6 grup integracyjnych, gdzie dzieci o różnym poziomie rozwoju współdziałają ze sobą w nauce i zabawie, akceptując i dostrzegając swoje indywidualne potrzeby. Wspólne obcowanie przynosi bowiem obopólne korzyści, naucza wzajemnej tolerancji, uwrażliwia na nieco odmienne możliwości drugiego człowieka oraz wzbogaca jego doświadczenia.

2. Profesjonalna kadra pedagogiczna - nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, niektórzy również ukończyli studia podyplomowe m.in z pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika, neurologopedii i wychowania fizycznego. Wszyscy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego poszerzających wiedzę oraz dających uprawnienia do pracy z dzieckiem sprawnym i odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju.

3. Dostępność specjalistów - pedagoga specjalnego, logopedy, fizjoterapeutow, specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, psychologów

4. Dobre warunki lokalowe:

 • budynek wolnostojący w centrum osiedla z dala od ruchliwych ulic,
 • przestronne sale z łazienkami przystosowanymi do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
 • oddzielne szatnie dla każdej z grup,
 • gabinety specjalistyczne bogato wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt komputerowy (2 do rewalidacji indywidualnej, logopedyczny, rehabilitacyjny, stymulacji polisensorycznej i chromoterapii),
 • sala gimnastyczna bogato wyposażona w lustra, drabinki i sprzęt do ćwiczeń: piłki rehabilitacyjne, gąbkowe klocki, suchy basen, materace o różnych rozmiarach, tunele z obręczy, pełzaki, pufy, ścieżki rehabilitacyjne itp.,
 • ogród przedszkolny i kompleks zieleni wokół budynku,
 • patio z oczkiem wodnym i ciekawą szatą roślinną,

5. Propagowanie idei wolontariatu zarówno na terenie placówki jak i w domach niepełnosprawnych wychowanków.

6. Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pozyskiwania środków finansowych na poszerzanie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej przedszkola oraz doskonalenie nauczycieli.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi placówkami oświatowymi:

 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku w ramach udziału młodzieży w innowacji programowej "Pomóżmy sobie nawzajem" jako współpartnerzy dzieci o specjalnych potrzebach,
 • Środowiskowym Domem Samopomocy w Kluczborku w ramach udziału we wspólnych przedstawieniach teatralnych oraz kursach i szkoleniach terapeutów,
 • Szkołą Podstawową nr 1, nr 2 oraz nr 5,
 • Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kluczborku,
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku,
 • PFRON-em,
 • Poradnią dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju „Prodeste” w Opolu,
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kluczborku,
 • Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu,
 • Publicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim,
 • Przedszkolem Integracyjnym w Brzegu,
 • Przedszkolem Integracyjnym w Namysłowie,
 • Przedszkolem Specjalnym w Opolu.

8. Współpraca z zagranicznymi placówkami:

 • Lebenshilfe w Bad Dürkheim
 • Szkoła specjalna w Navan - Irlandia

9. Działalność "Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku".

10.  Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych oraz placu zabaw. Rozbudowa przedszkola, zakup sprzętów rehabilitacyjnych oraz pomocy dydaktycznych.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes