Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Historia Przedszkola

 

Historia przedszkola sięga 1949 roku. Data 21 XI 1949 r. jest pierwszą datą odnotowaną w kronikach placówki. Przedszkole Nr 2 mieściło się przy ulicy Waryńskiego 16. W nowo wyremontowanych salach dzieci chętnie brały udział w zajęciach i zabawach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W przedszkolu odbywały się również praktyki absolwentek Kluczborskiego Liceum Pedagogicznego. Stanowisko kierownicze piastowała H. Klimczyk - Duda.

 

W roku szkolnym 1954/55 kierownikiem mianowano Zofię Lubaszewską.

Ze względu na generalny remont budynku, decyzją Władz Urzędu Miasta i gminy oraz Wydziału Oświaty w 1988 r. przedszkole otrzymało budynek zastępczy przy ulicy M. Curie - Skłodowskiej 3, gdzie zorganizowano dwie grupy po 20 dzieci. Dyrektorem w owym czasie była Maria Kowalewska, zastępcą Alfreda Mysiura.

Od lipca do sierpnia 1992 roku zaczęliśmy prace porządkowe w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Norwida 16. Przedszkole zaczęło funkcjonować 15 września 1992 r.

W urządzonych salach rozpoczęły się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w poszczególnych grupach wiekowych. W nowo otwartej placówce dyrektorem została mgr Grażyna Popek, a jej zastępcą Danuta Wiejowska.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 24 października 1992 r., zaproszono gości z Delegatury Oświaty, z Urzędu Miasta i Gminy oraz inne władze miasta Kluczborka.

W roku szkolnym 1998/99 nasza placówka obchodziła 50-lecie powstania, był to też rok, w którym pierwszy raz zapisano 9 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W roku szkolnym 2000/01 nastąpiła zmiana Statutu i przekształcono nazwę naszej placówki na Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

We wrześniu 2002 r. rozpoczęło swoją działalność „Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku”.

Do sierpnia 2005 roku dyrektorem przedszkola była Pani mgr Grażyna Popek. Swym bystrym okiem przez 14 lat czuwała nad placówką, a matczyną miłością otoczyła wszystkie dzieci oraz cały personel.

Od dnia 01.09.2005 r. pieczę nad placówką przejęła pani mgr Anna Juzwa, która na stanowisko dyrektora została wyłoniona w drodze konkursu. To właśnie z jej inicjatywy w dniu 14.06.2007 r. przedszkole przyjęło imię Czesława Janczarskiego. Od tego czasu pełna nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku

W chwili obecnej nasza placówka obejmuje opieką grupową oraz indywidualną dzieci zdrowe i niepełnosprawne w wieku od 3 do 9 roku życia. Placówka jest dziewięciooddziałowa, w tym 7 oddziałów jest integracyjnych. Rozwiązanie to zapewnia wszystkim poczucie bezpieczeństwa i bardziej sprzyja adaptacji przedszkolnej.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes