Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00-13:00

 

Godziny pracy

Czynności stałe dzieci

Czas trwania (min)

Gospodarowanie czasem

dziecka.

6:00-8:00

Schodzenie się dzieci. Zbieranie się dzieci w grupach łączonych.

Zajęcia w zespołach indywidualnych, służące realizacji pomysłów dzieci, inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań, działania wspierające rozwój dziecka, praca indywidualna.

Układanie planu dnia.

Czynności porządkowo-gospodarcze.

 

 

Zajęcia z podstawy programowej

8:00-8:30

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela- rozmowy indywidualne z dziećmi na dowolne tematy.

Tworzenie małych zespołów do gier stolikowych, czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć.

 

30

 

1

8:30-9:00

Śniadanie.

Czynności higieniczno-samoobsługowe- mycie zębów.

30

3

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela wg wybranego programu wychowawczego przedszkola

60

2

10:00-11:00

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, spacery, wycieczki itp.

60

4

11:00-11:30

Zabawy dowolne dzieci- tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, inscenizacyjne, techniczne.

30

1

11:30-12:00

Obiad.

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

30

3

12:00-13:00

Odpoczynek poobiedni. Relaksacja. Higiena układu nerwowego.

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalenie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej.

60

3

13:00-13:45

Zajęcia poznawczo- wychowawcze

( zespołowe, grupowe), cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod:

-Metoda Dobrego Startu- wg M. Bogdanowicz

-Dziecięca Matematyka – wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,

- ruchowe rozwijające – wg W. Sherborn

- zajęcia teatralne,

-zajęcia profilaktyczne,

- zajęcia grafomotoryczne,

- zajęcia rozwijające aktywność twórczą,

- realizacja projektów,

- zajęcia sprawnościowe i ruchowe.

 

 

13:45-14:15

Czynności przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek. Czynności przygotowujące dzieci do wyjścia do ogrodu:

- czynności fizjologiczne,

- ustalenie zasad zabaw w ogrodzie,

- określenie części garderoby adekwatnej do pogody.

 

 

14:15-15:00

Zabawy w ogrodzie:

- swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego,

- prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń,

- gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe)

 

 

15:00-15:45

Zabawy wg potrzeb dzieci: konstruowanie budowli z klocków, gry stolikowe, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy w kole ze śpiewem, zajęcia plastyczne w różnych technikach, zajęcia z terapii logopedycznej w grupie.

 

 

15:45-17:00

Podsumowanie dnia, ustalenie tematyki na następny dzień. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, zajęcia z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zabawy w kącikach edukacyjnych lub w ogrodzie przedszkolnym. Czynności porządkowe.

 

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes