Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

REALIZACJA PROJEKTU „GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”

Projekt pt.„GMINA KLUCZBORK PODNOSI JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOWO) nr projektu RPOR.09.01.03-16-
0005/18.
Projekt trwa dwa lata 2019-2021.
Realizowany jest w 6 przedszkolach na terenie Gminy Kluczbork.
Działaniem objęto 627 dzieci w wieku przedszkolnym (272K, 355M). Rodzaj wsparcia:
• Terapia indywidualna: rewalidacja (surdopedagogika)
• Terapia indywidualna: rewalidacja
• Trening metodą Krakowską: neurobiolog, terapia funkcji poznawczych
• Terapia integracji sensorycznej
• Zajęcia specjalistyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
• Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne w zakresie muzykoterapii
• Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – trening kompetencji społeczno-emocjonalnych
• Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – logorytmika z elementami ćwiczeń
nerologopedycznych
• Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne – gimnastyka korekcyjna
• Zajęcia rozwijające myślenie informatyczne
Adekwatnie do potrzeb dzieci zostały podniesione i uaktualnione kompetencji kadry dydaktycznej
- 76 nauczycieli (75K, 1M), w zakresie:
• Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
(Surdopedagogika) 2 nauczycieli
• Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
(Tyflopedagogika) 2 nauczycieli
• Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
5 nauczycieli
• Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 nauczycieli
• „Szkoleniowa rada pedagogiczna z zakresu kształtowania myślenia informatycznego”
30 nauczycieli
• Szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca wprowadzania ćwiczeń logopedycznych
w formie zabaw w grupie przedszkolnej - 30 nauczycieli
• Szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca rozwijania alternatywnych sposobów komunikacji.
30 nauczycieli
• Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu nauki języka angielskiego. 30 nauczycieli
• Szkolenie „metoda Krakowska” 2 nauczycieli
• Szkolenie „glottodydaktyka” 2 nauczycieli
• szkolenie komputerowe – 4 nauczycieli
• Pedagogika włączająca z sensoplastyką – 5 nauczycieli
Przedszkola otrzymały nowoczesne i bezpieczne place zabaw i wiele innych pomocy dydaktycznych.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes