Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Trening Metodą Krakowską

Trening Metodą Krakowską:
neurobiolog, terapia funkcji poznawczych

Zajęcia Treningu Metodą Krakowską w Publicznym Przedszkolu nr 2
z Oddziałem Integracyjnym objęto 4 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Proces treningu przebiegł prawidłowo, praca opierała się również na współpracy
z rodzicami. Rodzice otrzymali programy ćwiczeń do pracy w domu.
Celem Treningu Metodą Krakowską była stymulacja funkcji poznawczych.
Zajęcia odbywały się systematycznie a dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Podczas zajęć
wiele uwagi poświęcono na: stymulacje słuchową, stymulacje naśladowania mowy ze
wsparciem gestów artykulacyjnych, programowanie języka, symultaniczno - sekwencyjna
nauka czytania, stymulacje funkcji wzrokowych, stymulacje funkcji motorycznych
i manualnych, stymulacje lewej półkuli mózgu, stymulacje pamięci, stymulacje zabawy,
ćwiczenia kategoryzacji, kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego, kształtowanie
zachowań społecznych.
Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci. Cel
został zrealizowany, nastąpiła poprawa koncentracji uwagi w toku zorganizowanych działań
edukacyjnych, dzieci nabywały struktury językowe, poprawa artykulacji, wyrazistości mowy,
rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych, umiejętność czytania ze zrozumieniem,
poprawa analizy i syntezy wzrokowej, efektywniejsze przetwarzanie informacji przez lewą
półkulę, efektywniejsza zdolność przewidywania skutków swoich działań, planowania,
przewidywania konsekwencji, rozumienie i stosowanie reguł społecznych, emocji własnych
i innych, efektywniejsze działanie planowania ruchu i realizacji zadań, w toku
komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu, buduje podstawy
leksykalne i morfologiczne konieczne do opisania zachodzących zdarzeń i zjawisk, rozumie
znaczenie znaków i symboli graficznych, rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika
informacji.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes