Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Terapia indywidualna: rewalidacja

Terapią indywidualną objęto dwóch chłopców autystycznych. Na jedno dziecko

przypada 30 godzin rewalidacji.
Praca z dziećmi ukierunkowana była na:
• Wzbudzanie motywacji do porozumiewania się z otoczeniem, organizacja sytuacji
wychowawczych wymagających wyboru i konsekwentnego poszanowania każdej decyzji,
wprowadzanie gestów i symboli Makaton.
• Poszerzanie zakresu słownictwa, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
• Rozwijanie umiejętności naśladowania i współdziałania
• Kształcenie prawidłowych relacji społecznych
• Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa na zajęciach, uważnego słuchania poleceń
i wykonywania ich, kończenia rozpoczętych prac; rozbudzanie aktywności i ciekawości
poznawczej
• Kształcenie zaradności i samodzielności w życiu codziennym
• Wdrażanie do przeprowadzania prostych operacji umysłowych: porównywanie,
odwzorowywanie, porządkowanie, klasyfikowanie, uogólnianie.
• Rozwijanie percepcji słuchowej – trening słuchowy: ćwiczenia reakcji na sygnał, dostrzeganie
dźwięków w otoczeniu i różnicowanie ich; rozpoznawanie odgłosów zwierząt, pojazdów,
dźwięków otoczenia; zabawy słuchowo-rytmiczne uwrażliwiające na rytm, gest, ruch; ruchowe
odtwarzanie układów rytmicznych np. wyklaskiwanie rytmu, tupanie, wystukiwanie,
odzwierciedlanie rytmu muzyki za pomocą dźwięków granych na instrumentach, różnicowanie
intonacji w zdaniach pytających, oznajmujących, rozkazujących; różnicowanie i rozpoznawanie
dźwięków mowy zgodnie z możliwościami dziecka (sylaby, głoski)
• Doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale konkretnym (obserwacja; dobieranie i
wyszukiwanie; układanie historyjek, szeregów z zachowaniem określonego rytmu, obrazków z
części; porównywanie obrazków, liczby elementów, wyodrębnianie przedmiotów;
klasyfikowanie; odwzorowywanie); geometrycznym (ćwiczenia z
wykorzystaniem klocków Dienes'a; rozpoznawanie figur płaskich, utrwalanie ich nazw, dzielenie
większej figury na mniejsze, układanie figur pod względem danego kryterium, spostrzeganie
figury na tle itp); spostrzeganie na materiale literopodobnym w miarę możliwości dzieci
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez kształcenie rozumienia aspektu kardynalnego
liczb w miarę możliwości dziecka, klasyfikowanie wg jednej i więcej cech, tworzenie zbiorów wg
polecenia i wg własnego pomysłu, utrwalanie znajomości pojęć matematycznych (więcej, mniej,
tyle samo) utrwalanie znajomości cyfr poznanych na zajęciach w grupie.
• Wydłużanie czasu koncentracji na zadaniu
W pracy wykorzystywano metody pracy tj.: Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, MDS – Metoda Dobrego
Startu, Metoda Aktywności Knillów, Metoda Weroniki Sherborne, terapia ręki.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes