Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Terapia indywidualna: rewalidacja (Surdopedagogika)

Zajęciami zostało objętych 3 dzieci w wieku przedszkolnym w wymiarze 30h z każdym podopiecznym.
Zajęcia głównie bazowały na rozwijaniu kompetencji słuchowych, które ściśle są związane
z procesem opanowywania mowy i kształtowania pojęć. Nauka mowy w oparciu o inne zmysły,
szczególnie wzrok i dotyk, w połączeniu ze słuchowym jej odbiorem, ma wtedy szansę postępować
sprawniej.
Dlatego podczas zajęć pracowano również nad rozwijaniem
- sprawności ruchowej,
- uwagi i spostrzegawczości,
- samodzielności i wytrwałości,
- umiejętności naśladownictwa,
- pamięci i wyobraźni,
- rozumowania i wnioskowania.
- nabywania wiadomości i umiejętności ( w tym spraw moralno – społecznych ).

Program wychowania słuchowego obejmował ćwiczenia z zakresu:
- czasu trwania dźwięku (długo – krótko)
- natężenia dźwięku (cicho – głośno)
- częstotliwości dźwięku (wysoko – nisko)
- ilości nadanych sygnałów (ile)
- tempa nadawanego sygnału (szybko – powoli)
- lokalizacji źródła dźwięku
- rytmu.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes