Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego w Kluczborku


Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie.

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne w zakresie muzykoterapii

Zajęcia grupowe: Zajęcia specjalistyczne w zakresie muzykoterapii

Muzykoterapia –to dziedzina terapii posługująca się muzyką lub jej
elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania
osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.
Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy
szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i
taniec. Podczas zajęć w przedszkolu, ze względu na różnorodność
poszczególnych umiejętności psycho- fizycznych dzieci była wykorzystana
zarówno muzykoterapia receptywna jak i czynna (aktywna) oraz elementy
choreoterapii. Zgodnie z porą roku oraz kalendarzem imprez wykorzystane były
tematyczne piosenki oraz ćwiczenia słuchowo- głosowe w skali od c 1 do c 2 .
Dzieci doskonaliły aparat mowy poprzez ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne.
Kształciły pamięć muzyczną poprzez zapamiętanie sygnałów muzycznych,
fragmentów piosenek, dźwięków instrumentalnych odtwarzanych w różny
sposób. Rozróżniały zjawiska akustyczne oraz ich źródła powstania, barwy
instrumentów perkusyjnych (zestaw Orffa). Stosowane były zabawy muzyczno-
ruchowe uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki tj. zabawy z przerwą,
reagowanie ruchem na dźwięki ciche- głośne, szybkie- wolne, wysokie- niskie.
Kształtowanie poczucia rytmu odbywało się poprzez poruszanie się dzieci
zgodnie z muzyką w tym również przyspieszaną i zwalnianą, klaskanie
słyszanych wartości rytmicznych, wykonywania rytmów wraz z rymowanką na
instrumentach perkusyjnych. Wykonywanie zadań inhibicyjno- incytacyjnych.
Ponadto podczas zajęć wprowadzane były ćwiczenia typu: wskazywanie akcentu
w muzyce oraz rozróżnianie metrum dwu, trzy i cztero-dzielnego; wyróżnianie
wartości rytmicznych; zabawy rozwijające wyobraźnię np. improwizacje ruchowe
do muzyki lub zabawy tematyczne. Szereg zadań realizowanych podczas
muzykoterapii kształtowało również motorykę dużą poprzez chodzenie, bieganie,
skoki obunóż, podskoki, skoki galopem, cwał boczny, zabawy z różnymi
przedmiotami. Zabawy taneczne- integracyjne, kołowe, tańce regionalne, tańce
narodowe oraz standardowe. Cały cykl zajęć oparty był na następujących celach:
¯ Umuzykalnienie dziecka poprzez kształtowanie poczucia rytmu i rozwijanie
słuchu muzycznego;
¯ Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez poprawne śpiewanie
piosenek, prawidłową grę na instrumentach oraz poprawne i estetyczne
poruszanie się;
¯ Rozwijanie zdolności twórczych dziecka poprzez rozwijanie wyobraźni w
zabawach odtwarzających poznawanie otoczenia (opowieści ruchowe) oraz
improwizację ruchową, wokalną i instrumentalną;
¯ Umożliwienie dziecku wyładowania ekspresji przez najłatwiejszą dla niego
formę wypowiedzi jaką jest ruch;
¯ Rozwijanie dyspozycyjności aparatu mowy i ruchu;
¯ Aktywizacja emocjonalna dziecka w tym integracja z rówieśnikami;
¯ Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł panujących w społeczności;

¯ Rozwijanie umiejętności odreagowania napięć, rozluźnienia całego ciała,
wprowadzenia w stan relaksu;

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Strona www.pp2.kluczbork.pl stosuje następujące "cookies":

Cookie nameDomainLife-time3rd party cookiePermanent cookieSession cookie
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes    
3baee6c773d5051a2d4717e7c4e0ec85 www.pp2.kluczbork.pl When browser closes